top of page
unciondelosenfermos-catolica-web_white.p

UNCIÓ DELS MALALTS

QUÈ ÉS LA UNCIÓ DELS MALATS?
Cuadro_jesussanando.JPG

“Si algun de vosaltres cau malalt, que anomeni als preveres de l'Església perquè preguin sobre ell i ho ungeixin amb oli en nom del Senyor. Aquesta pregària, feta amb fe, salvarà al malalt: el Senyor el restablirà, i li seran perdonats els pecats que hagués comès” (Carta de Jaume 5, 14-15).


El contacte de Crist amb els malalts és constant en els quatre evangelis. L'actitud de Jesús davant ells és de compassió, proximitat, dedicació, mai es cansa de curar, sempre té un gest o una paraula salvadora per a ells. Només els demana una cosa: la fe. Jesús pera actuar requereix la fe.


Mitjançant el Sagrament de la Unció Jesucrist contínua acostant-se avui als malalts pera comunicar la seva salvació i continua demanant la fe. Necessitem créixer en aquesta consciència que és el mateix Jesucrist qui actua a través dels sagraments.
 

L'home, quan té una malaltia o quan arriba a la vellesa, necessita una gràcia especial de Déu, per a evitar que s'esfondri el seu esperit i minvi la seva fe, i pugui, malgrat els dificultats pròpies de la malaltia o la vellesa, continuar creixent en santedat. És necessari que en la nostra vida tot sigui ocasió de creixement en la fe: també la malaltia o vellesa. I això és el que pretén aquest sagrament.

Diu el Catecisme de l'Església que el sagrament de la unció és un sagrament de curació. Cada vegada veig més clar que aquest sagrament aquesta també dirigit a aquells que tenen ferides del passat o dificultats psicològiques que els impedeixen viure amb goig la seva vida, la seva fe. Déu també els vol curar a ells.


 

 

 

 


 

• Un do particular de l'Esperit Sant és el consol, la pau i l'ànim per a suportar cristianamente els sofriments de la malaltia o de la vellesa. Renova la confiança i la fe en Déu i enforteix contra la temptació del desànim i de l'angoixa davant la mort.


• La unió dels malalts a la Passió de Crist, per al seu bé i el de tota l'Església.


• La curació de l'ànima, és a dir, el perdó dels pecats, si el malalt, a causa del seu estat de salut o incapacitat, no ha pogut obtenir-lo abans pel Sagrament de la Reconciliació.


• El restabliment de la salut corporal si convé per a la seva salvació.


• La preparació per al passo a la Vida Eterna.
 

 

 

 

 

 

 

• No és un sagrament només per a aquells que estan a punt de morir.


• És convenient confessar-se abans per al sagrament trobi un cor més disposat a la gràcia de Déu.


• Abans d'una operació delicada és convenient rebre el sagrament.


• Si un malalt que ja ha rebut el sagrament recupera la salut, pot, en cas d'una nova malaltia tornar-ho a rebre. Fins i tot, en el curs d'una mateixa malaltia greu el sagrament pot ser reiterat.

 

"Que per aquesta santa
Unció i per la seva gran
misericòrdia, el Senyor
t’ajudi amb la gràcia de
l’Esperit Sant. Amén
Perquè, alliberat dels
pecats, et salvi i
bondadosament alleugi les
teves sofrences. Amén".

EFECTES DEL SAGRAMENT
ASPECTES VARIS
LES PARAULES DE LA UNCIÓ
bottom of page