top of page
comunion-catolica-web_white.png

EUCARISTIA (MISSA)

QUÈ ÉS L'EUCARISTIA?

Es va dir en el Concili Vaticà II que “l'eucaristia és la font i el cim de la vida cristiana” Que l'eucaristia sigui “font” significa que la vida cristiana neix la missa. Sense missa no hi ha vida cristiana. El mateix Jesús ens ho va dir en vincular la vida nova que ha vingut a portar a menjar-li a ell com a pa: “Jo sóc el pa que dóna la vida”. Que l'eucaristia sigui “cim” significa que un cristià no pot celebrar res més gran. En l'eucaristia Déu ens parla, a cadascun ens diu una cosa diferent, i entrem en comunió amb Jesús ressuscitat, i aquesta comunió ho canvia tot.

PRIMERA COMUNIÓ

... i no l'última. Nosaltres, les catequistes i el sacerdot, no estem dos cursos preparant al vostre fill/a perquè un dia entri en comunió amb Jesús per primera vegada i ja mai més. Seriosa absurd, no?. Si la comunió amb Jesús ressuscitat és font de vida, de transformació, de sentit, d'esperança, de caritat, per a nosaltres, com fer-ho una vegada i ja està... Seriosa un contrasentit.


Nosaltres durant dos anys iniciem al teu fill/a a la vida cristiana, i un moment d'aquest camí és la primera vegada que entren en comunió amb Jesús, i aquest camí contínua, no acaba. Podríem dir que estan al 5% del que Jesús vol omplir-los.


El camí d'iniciar al vostre fill/a a la vida cristiana comença en tercer de primària, i en quart reben la primera comunió, i en cinquè participen del Grup de Kt-Kolla 1. Els horaris de tot això ho podràs veure en l'apartat horaris (clica aquí per a veure horaris).

MISSA PELS DIFUNTS,
PER QUÈ CELEBREM MISSA PELS DIFUNTS?

El sentit d'oferir una missa per un difunt és totalment espiritual. Sabem que els difunts passaran “cert temps” en el purgatori, tret que hagin mort plenament santificats, per a purificar-se i poder veure a Déu. I aquest “temps” pot veure's escurçat per les nostres oracions, almoines i actes de caritat fets a favor d'ells.


Pau VI assenyalava com l'obra de caritat més excelsa, la intercessió per les ànimes de les persones que estan en el purgatori. “Des dels primers temps, l'Església ha honrat la memòria dels difunts i ha ofert l'eucaristia a favor seu, perquè, una vegada purificats, puguin arribar a la visió beatifica de Déu” (Catecisme Església Catòlica núm. 1.032). “L'eucaristia l'oferim pels fidels difunts que han mort i que encara no estan plenament purificats; perquè puguin entrar en la llum i pau de Crist”. (núm. 1.371).


Tot això es dóna per la comunió dels sants: “Existeix entre els fidels – tant entre els qui són ja benaurats, com entre els que estan en el Purgatori o els que peregrinen en la terra- un constant vincle d'amor i un abundant intercanvi de tots els béns” (Pau VI).


Deia Santa Mónica abans de la seva mort al seu fill: “Enterreu aquest cos en qualsevol lloc; no us preocupi més la seva cura; solament us prego que, onsevulla que us trobéssiu, us recordeu de mi davant l'altar del Senyor”.


Per què es dóna un donatiu per la missa dels difunts? Donis de fa molts segles se segueix la tradició que l'oferir una missa per un difunt vagi acompanyada d'un donatiu (estipendio) que té un doble sentit: d'una banda, ofrena a Déu, i per un altre, per a ajudar a l'Església en les seves necessitats. Aquest donatiu no ha d'entendre's com el preu de la missa, la missa no té preu, no es pot pagar amb diners un do de Déu tan gran. En les diòcesis de Catalunya els bisbes han determinat que el donatiu mínim per una missa sigui de 10 euros. Si algú no pot pagar-ho no ha de preocupar-se per això, la missa es fa igualment.

bottom of page