top of page
2033low.jpg

ELS 7 SAGRAMENTS

Què és un Sagrament? És un camí pel qual Crist s'acosta a nosaltres per a comunicar-nos les seves gràcies, les seves benediccions, per a actuar en les nostres persones.


Tots els sagraments van ser instituïts per Crist. Formen part del Pla de Déu per a salvar-nos. Ells ens parlen de la pretensió de Jesús de comunicar-nos vida, i una vida abundant. En l'Evangeli de Juan, capítol 10, versicle 10, Jesús ens diu a cadascun de nosaltres: “Jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància”. I aquesta vida se'ns comunica a través dels sagraments.

Els sagraments són 7: Baptisme, Eucaristia, Confirmació, Reconciliació (Confessió), Matrimoni, Unció dels malalts i Ordre sacerdotal.


Acostar-se a ells, és acostar-se a Crist que desitja comunicar-te una nova vida, la vida de l'Esperit, perquè puguis “viure en Crist”. Val tant la pena aquesta vida nova que Jesús ens porta, que sent Fill de Déu, es va deixar crucificar per a comunicar-nos-la.

bautismo-catolico-web.png
comunion-catolica-web.png
confirmacion-catolica-web.png
BAPTISME

Pel Baptisme Déu entra en la nostra persona, som habitats per Déu. Naixem a una nova vida, la vida de Déu amb i en nosaltres... [continuar llegint]

EUCARISTIA

Es va dir en el Concili Vaticà II que “l'eucaristia és la font i el cim de la vida cristiana” Que l'eucaristia sigui “font” significa que... [continuar llegint]

CONFIRMACIÓ

Amb el sagrament de la Confirmació culmina la iniciació a la vida cristiana. Baptisme, Eucaristia i Confirmació són els tres sagraments... [continuar llegint] 

confesion-catolica.png
matrionio-catolico-web.png
unciondelosenfermos-catolica-web.png
CONFESSIÓ

El sagrament de la Reconciliació és un sagrament de curació. Quan jo em confessaré és per a sanar-me, curar la meva ànima... [continuar llegint]

MATRIMONI

Es conta de la vida d'una parella que tenia un remei per a quan passaven un moment difícil en la seva vida conjugal. Quan notaven que... [continuar llegint]

UNCIÓ DELS MALALTS

“Si algun de vosaltres cau malalt, que anomeni als preveres de l'Església perquè orin sobre ell i ho ungeixin amb oli en nom del Senyor... [continuar llegint]

ordensacerdotal-catolico-web.png
ORDRE SACERDOTAL

El sagrament de l'ordre sacerdotal consisteix en la consagració al ministeri del servei a l'Església i a Déu. Això li exigeix dedicació plena i lliure disposició a Déu. El sagrament de l'ordre concedeix l'autoritat per a exercir funcions i ministeris eclesiàstics que es refereixen al culte de Déu i a la salvació de les ànimes. Està dividit en tres graus:

L'Episcopat: Confereix la plenitud de l'ordre i la legítima successió dels apòstols, i són confiats els oficis d'ensenyar i santificar i regir.
El Presbiterat: Configura el candidat al Crist sacerdot i bon pastor. És capaç d'actuar en nom de Crist cap i administrar el culte diví.
El Diaconat: Confereix al candidat l'ordre per al servei a l'Església, a través del culte diví, de la predicació, de l'orientació i sobretot, de la caritat.

bottom of page