top of page
sacerdote-que-sostiene-copa-ceremonia-nu

PER A VIURE MILLOR LA MISSA

PARTICIPACIÓ EXTERIOR
PARTICIPACIÓ EXTERIOR
 • Cantem amb unció, mirem de seguir el cants

 • Verbalitzem clarament les respostes/oracions (Glòria, Credo, Parenostre...).

 

PARTICIPACIÓ INTERIOR
 • Que el cor segueixi la veu, vigilem l’automatisme.

 • Viure des de dins cada part de la missa. Cada moment ens demana una peculiar participació interior:

  • Acte penitencial: ens reconeixem pecadors, demanem perdó, acollim el perdó de Déu.

  • Glòria: oració de lloança, lloem la grandesa de Déu, la seva immensitat.

  • Ofertori: posem damunt l’altar tot allò que volem que quedi transformat per l’Esperit Sant: un defecte, un pecat, un problema, una relació, una tasca, ...

  • Prefaci: donem gràcies a Déu per algun aspecte de la salvació.

  • Pregària eucarística: escoltem atentament la gran pregària que el mossèn, en nom de tota la comunitat, adreça al Pare.

  • Parenostre: posem el cor en cada una de les set peticions que fem, preguem-les pensant en algú o algun col·lectiu.

  • Fracció del pa/elevació: Crist es trenca, dona la seva vida per nosaltres, li agraïm la seva donació.

  • Comunió: la nostra persona s’uneix a la de Jesucrist Ressuscitat! Increïble! No hi ha res semblant!

  • Comiat: el que he viscut en la celebració m’interpel·la, em sento enviat.

 • Escolta atenta de la Paraula (Déu parla).

 • Fer ressonar en el nostre interior les paraules que van pronunciant els lectors o el mossèn. Ressonar vol dir que allò que es diu sigui replicat, repetit interiorment per un mateix, personalitzant-ho, fent-ho nostre

 • Que els silencis no siguin estar callat un moment, sinó que siguin una oportunitat de tenir un breu però intens diàleg amb Jesús.

 • Atenció a les monicions, volen fer-nos viure la celebració.

 

bottom of page