top of page
Alumnos de colegio
formacion_white.png

GRUPS PARROQUIALS

Jesús no ens crida a viure la nostra fe sols. Avui en dia en la nostra societat hi ha  una tendència molt forta a l’individualisme: cadascú pel seu costat, mirant per les seves coses, amb nuls contactes socials que ens facin créixer, avançar, madurar, ser millor persona. Oblidem que som éssers socials, relacionals, dissenyats per Déu para créixer en l’intercanvi amb altres.

 

Jesús ens crida a viure la nostra fe en comunitat, en grup. Ell mateix va formar un grup per comunicar-los la Bona Notícia. Podria haver plantejat les coses d’una altra manera, però va voler formar un grup.

 

A la parròquia tenim diferents grups per créixer com a persones i en la nostra fe. Per anar solucionant les dificultats que van sorgint en el camí, a cada edat.

 

Són grups oberts. Tu vens. Ens coneixes. I decideixes si tornar o no fer-ho. I ningú et persegueix si vens o no vens. Ens agrada assenyalar que són grups acollidors. Estem contents de veure cares noves, sempre són benvingudes.

 

A continuació explicitem els grups que en aquest moment hi ha a la parròquia:

PER A NENS

Grup de Iniciació a la Vida Cristiana.

 

Edats:

Tercer i quart de primària.

 

Objectiu:

Iniciar-los a la vida cristiana. Aquesta primera etapa culmina amb la primera comunió.

 

Desenvolupament:

Sessions setmanals d’una hora i mitja. Ens les que hi ha pregària, cants, continguts, dinàmiques, jocs, vídeos, pel·lícules, etc.

 

Lloc de trobada:

Centre Parroquial i Temple de St. Jaume.

 

Horaris:

Dimarts, dimecres i dijous de 17:30h-19h.

 

Persona de contacte:

Carme Farres (carme.farres.sol@gmail.com).

Donació-Càritas

Kt-kolla 1, 2 i 3

 

Edats:

Cinquè, sisè de primària i primer d’ESO

 

Objectiu:

Continuar la iniciació a la vida cristiana després de la primera comunió.

 

Desenvolupament:

Sessions setmanals d’una hora i quart. Són sessions molt dinàmiques, a partir d’un joc, d’una teatralització, etc, es pensa, es dialoga, s’escolta a l’altre. Tot això per fer un pont entre la fe i la vida, entre l’evangeli i la vida del nen/a.

 

Lloc de trobada:

Centre Parroquial

 

Horaris:

Dissabte de 17:15h-18:45h + descans + tallers+ missa de 20h.

 

Persona de contacte:

Mn. Oriol  (parets.parroquia@gmail.com).

Kt-kolla 4 i 5

 

Edats:

Curs d’ESO i Batxillerat.

 

Objectiu:

Continuar la iniciació a la vida cristiana i en aquesta etapa es rep el Sagrament de la Confirmació.  Amb aquest es rep l’últim dels sagraments de la Iniciació a la Vida Cristiana. Sense aquest no és factible viure la vida cristiana plena i joiosament.

 

Desenvolupament:

Sessions setmanals d’una hora i quart. Són sessions molt dinàmiques, a partir d’un joc, d’una teatralització, etc, es pensa, es dialoga, s’escolta a l’altre. Tot això per fer un pont entre la fe i la vida, entre l’ evangeli i la vida del nen/a.

 

Lloc de trobada:

Centre Parroquial

 

Horaris:

Dissabte de 18:00h-19:30h + missa de 20h.

 

Persona de contacte:

Mn. Oriol (parets.parroquia@gmail.com).

PER A JOVES

Grup de Joves Interparroquial.

 

Edats:

De 18-29 anys, de joves de Parets y Montornès.

 

Objectiu:

Ajudar al jove a viure la seva fe en aquest entorn tan contrari al fet religiós i al cristianisme en concret. Conèixer gent amb els seus mateixos valors i creences.

 

Desenvolupament:

Sessions quinzenals d’una hora i quart. S’ exposa un tema d’interès per als joves, després es divideixen en petits grups per parlar del tema, i finalment, ens ajuntem tots i es fa una posada en comú. Acabem amb una breu estona de pregària.

 

Lloc de trobada:

Centre Parroquial.

 

Horaris:

Dos diumenges al mes.

 

Persona de contacte:

Mn. Oriol (parets.parroquia@gmail.com).

Per a joves
PER A PERSONES ADULTES

Grup Avançar D9

 

Edats:

Persones majors de 30 anys: matrimonis, solters, vidus, etc.

 

Objectiu:

Formar-se, compartir la fe, ajudar-se, compartir maneres d’ aterrar la fe en la vida. Conèixer persones amb els seus mateixos valors i creences.

 

Desenvolupament:

Sessions mensuals de gairebé un parell d’hores. L’ordre que seguim és:

  • Sopar frugal, de peu, per poder anar parlant.

  • Breu exposició d’un tema proper.

  • Diàleg del tema en petits grups.

  • Posada en comú del que s’ha parlat en el grup.

  • Escola d’oració, aprendre diferents camins per resar.

 
Lloc de trobada:

Centre Parroquial.

 

Horaris:

Un Divendres a la nit, 21h-22:30h.

 

Persona de contacte:

Joan Molins (joanmolins.fiv@hotmail.com).

bottom of page