etica-y-moral-og[1].jpg

TEMES FORMATIUS:

TEMES MORALS

DIAGNÒSTIC I DIÀLEG AMB EL MÓN
EL MITE DE LES RIQUESES DE L'ESGLÉSIA
LAICITAT
I
LAICISME
MEDITACIÓ: EL APEGO, AFICIÓ DESORDENADA